5 pułk inżynieryjny


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA

Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym SZ, MON decyduje o udziale wojskowej asysty honorowej tylko w uroczystościach państwowych i poza granicami kraju oraz pogrzebach najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa nie będących żołnierzami.

W pozostałych uroczystościach  o udziale wojskowej asysty honorowej decydują dowódcy garnizonów  właściwi do miejsca przeprowadzenia uroczystości.

Wsparcie logistyczne dla władz administracyjnych i samorządowych, partnerów społecznych, etc. jest realizowane na szczeblu Dowódcy jednostki wojskowej reguluje to decyzja Nr 187/MON z dnia 09.06.2009 r. w sprawie zasad współpracy RON z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi ( Dz. U. MON z 2009 r. Nr.12, poz. 131 z późn. zm.)

Pokazy statyczne  sprzętu wojskowego zgodnie z § 34 decyzji Nr 33? MON z dnia.05.03.2019 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON poz. 40) do celów promocyjnych, za zgodą właściwego dowódcy jednostki organizacyjnej zgodnie z § 7. Do wyrażania zgody na wykorzystanie sprzętu wojskowego do działalności promocyjnej podmiotem jest dowódca jednostki wojskowej bezpośrednio podległej Dowódcy Generalnemu Sił Zbrojnych. Jednocześnie DG RSZ zabronił organizacji pokazów dynamicznych z użyciem sprzętu wojskowego.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 pułk inżynieryjny
Metalowa 39
70-727 Szczecin
tel. 261454552
fax. 261454508
5pinz@ron.mil.pl

    
  • BIP