5 pułk inżynieryjny


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

5 Pułk Inżynieryjny im. gen. dyw. Ignacego PRĄDZYŃSKIEGO dziedziczy tradycje 5 Pułku Saperów, 5 batalionu saperów i 5 Brygady Saperów. 5 Pułk Saperów sformowany został w Krakowie w czerwca 1921 roku i następnie skierowana została do front wojny polsko – bolszewickiej. Po zakończeniu działań wojennych pułk powrócił do Krakowa, tam też w dniu 8 maja 1925 roku ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława WOJCIECHOWSKIEGO wręczył sztandar jednostce. W 1929 roku, w wyniku restrukturyzacji Sił Zbrojnych pułk przeformowany został w 5 batalion saperów. We wrześniu 1939 r. żołnierze batalionu walczyli w składzie Armii Kraków, budując przeprawy przez Wisłę i Dunajec. 5. Brygada Saperów została sformowana w październiku 1944 roku na Lubelszczyźnie. Jej pierwszym zadaniem, realizowanym w styczniu i lutym 1945 roku, był udział w rozminowaniu wyzwolonej stolicy. W tym też i następnym roku brygada rozminowywała tereny Warmii i Mazur. We wrześniu 1946 roku brygada została przedyslokowana do Szczecina. Od tego momentu saperzy brygady czynnie włączyli się w rozminowaniu Pomorza Zachodniego oraz odbudowę infrastruktury Szczecina i jego okolic. 31 grudnia 2000 roku brygada została rozformowana, a w oparciu o jej kadrę, sprzęt i infrastrukturę został sformowany 5 Pułk Inżynieryjny, który przejął sztandar, tradycje i imię patrona swej poprzedniczki. Od 2003 roku żołnierze naszej jednostki biorą udział w misjach pokojowych w wielu częściach świata. Żołnierzy 5 Pułk Inżynieryjnego uczestniczyło dotychczas w misjach pokojowych w: Libanie, Syrii oraz na terenach b. Jugosławii. Od lipca 2003 roku pułk wystawiał komponent inżynieryjny do składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Iraku, Czadzie i Afganistanie.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 pułk inżynieryjny
Metalowa 39
70-727 Szczecin
tel. 261454552
fax. 261454508
5pinz@ron.mil.pl

    
  • BIP