5 pułk inżynieryjny


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KONTAKT

Jednostka Wojskowa nr 2901
70-727 SZCZECIN
ul. Metalowa 39
OFICER DYŻURNY 261 45 45 52

 

Ważne telefony:
Oficer Dyżurny

tel. 261 454 552

------------------------------------------------------

 Sekretariat Dowódcy
tel. 261 454 538
------------------------------------------------------

OFICER PRASOWY
por. Damian Błaszczyk
tel. 261 454 660;
tel. kom. 695 652 884
e-mail: dam.blaszczyk@ron.mil.pl

------------------------------------------------------

 SEKCJA PERSONALNA
tel. 261 454 788; 261 454 512
------------------------------------------------------

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
tel. 261 454 509
tel. 261 454 507
MAIL: 5pinz.iod@ron.mil.pl

------------------------------------------------------ 

Dowódca 5 pułku inżynieryjnego przyjmuje interesantów w sprawie
skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek
od godz. 14.00 do godz. 16.00

Zgłoszenia kierować pod telefon:
tel. 261 454 791

 Zgodnie z Decyzją Nr 171/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego
(Dz. Urz. MON.2018.196) informuję, że w 5. Pułku Inżynieryjnym
w 2019 r. nie odnotowano wpływu petycji.

MAIL: 5pinz@ron.mil.pl

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 pułk inżynieryjny
Metalowa 39
70-727 Szczecin
tel. 261454552
fax. 261454508
5pinz@ron.mil.pl

    
  • BIP