BIP
5 pułk inżynieryjny
STRONA GŁÓWNA

5 PUŁK INŻYNIERYJNY im. Ignacego Prądzyńskiego jest jedną z najważniejszych jednostek inżynieryjnych Wojsk Lądowych podległą bezpośrednio DG RSZ. Sformowany został 1 stycznia 2001 r. na bazie 5 Brygady Saperów.

 


Pułk przeznaczony jest do realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego Wojsk Lądowych we wszystkich rodzajach działań bojowych. Przygotowany jest do wykonywania zadań bojowych, które obejmują: rozpoznanie przeciwnika i terenu, budowę zapór inżynieryjnych, wykonywanie przejść i zniszczeń, przygotowanie i utrzymanie dróg, urządzanie i utrzymanie przepraw, rozminowanie terenu i obiektów,a także likwidacja skutków uderzeń przeciwnika.
Ponadto 5 pinż przewidziany jest do realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego sił międzynarodowych realizujących misje pokojowe i stabilizacyjne w różnych częściach świata.

Istotnymi zadaniami niemilitarnymi, do realizacji, których pułk jest przygotowany są:

- oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;
- udział w akcjach przeciwpowodziowych;
- likwidacja skutków awarii przemysłowych i klęsk żywiołowych.
 
Jednostka położona jest nad nad Odrą Zachodnią (Regalicą) w jednej z najładniejszych prawobrzeżnych dzielnic Szczecina
- w Podjuchach.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych